en   fr   de   ro   es   it
  
     Username:  Password:  

registerforgot password?

Thursday, 19 October 2017
Browse nach Artisten Browse
related Songs
LAST  Advertisements
LAST  Last Queries

 


Grzegorz Turnau - Songtexte


Album Unknown - Album
S¹ Pewne Sprawy


 
S¹ pewne sprawy na œwiecie

O których dobrze wiecie

S¹ sprawy na tej ziemi

O których wszyscy wiemyNie wszystko siê g³adko uk³ada

I nie na wszystko jest rada

I nie wiem, czy w ¿yciu pozna³em

Kogoœ czystego

Czystego

Czystego

Dusz¹ i cia³emKto tego nie zrozumia³

¯yæ wiecznie nie bêdzie umia³

Kto tego nie rozwa¿y³

Kto tego nie rozwa¿y³

W piekle siê bêdzie sma¿y³(...) i nie wiem, czy w ¿yciu pozna³em

Nie wiem, czy w ¿yciu pozna³em

Kogoœ czystego

czystego

czystego

dusz¹ i cia³emS¹ pewne sprawy na œwiecie

O których dobrze wiecie

S¹ sprawy na tej ziemi

O których wszyscy wiemy

Downloads, Mp3, Musik, Herunterladen, Lyrics, Songtexte, Konzerte, Tickets, Live, Video, DVD, Gratis, Diskographie , Mpeg, Kaufen, Song, Band, Artist, Album, Tracks, Kollektion, Archiv, Events, Suche, CD