en   fr   de   ro   es   it
  
     Username:  Password:  

registerforgot password?

Wednesday, 18 October 2017
Browse nach Artisten Browse
related Songs
LAST  Advertisements
LAST  Last Queries

 


Grzegorz Turnau - Songtexte


Album Unknown - Album
Póki Czas


 
Na œwiecie s¹ tapczany

Kanapy i kanapki

Na których siedz¹ damy

Mê¿atki i prababkiS¹ wielorakie sofy

Dziwaczne otomany

Na sofach sofoklesy

W ramionach lekkiej damyPóki czas korzystajcie z udogodnieñ

Póki czas zdejmcie spodnie, le¿cie godnie

Póki czas

Mo¿e coœ siê przyœni wamTuman na otomanie

Tumani b³êdne panie

Na matach bosman-maty

Z d¿entelmenami na "ty"S¹ jeszcze ³ó¿ka, wyrka

I nie s¹ to drobnostki

Na rzeczach tych od wieków

Uprawia siê mi³ostkiWiêc... póki czas...Niech ka¿dy le¿y tam, gdzie mo¿e

A mo¿e to mu dopomo¿e

Czy ktoœ jest ma³y, wielki, dumny

I tak po³o¿¹ go do trumnyWiêc...Póki czas korzystajcie z udogodnieñ

Póki czas zdejmcie spodnie, le¿cie godnie

Póki czas...

Mo¿e coœ siê przyœni wam

Downloads, Mp3, Musik, Herunterladen, Lyrics, Songtexte, Konzerte, Tickets, Live, Video, DVD, Gratis, Diskographie , Mpeg, Kaufen, Song, Band, Artist, Album, Tracks, Kollektion, Archiv, Events, Suche, CD